Werkwijze

PDK Consultancy combineert theorie (twee afgeronde universitaire studies) en praktijk (meer dan tien jaar werkervaring bij toonaangevende bedrijven) en biedt oplossingen op maat.

Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek om te bekijken of het klikt en wat PDK Consultancy voor uw bedrijf kan doen. Een cruciaal onderdeel van onze werkwijze is de inventarisatie. Er moet niet alleen duidelijk zijn wat de huidige situatie is en wat de gewenste situatie is, maar ook een goed beeld gevormd worden van het bedrijf en de verwachtingen. Op deze manier kunnen we het meest effectief de beste oplossing bieden, waarbij uiteraard rekening wordt gehouden met doelstelling en doelgroep. Aangezien onze dienstverlening dermate specifiek is, kunnen we pas na een intensieve inventarisatie een plan van aanpak opstellen en een trajectvoorstel doen. Omdat we zowel in de communicatie, marketing als het genereren van verkopen gespecialiseerd zijn, zijn we in staat een oplossing te vinden waar de hele organisatie van zal profiteren.